Ochrona i komercjalizacja praw własności przemysłowej

Strategia ochrony własności intelektualnej jest podejściem kompleksowym, składa się z jednej z czterech podstawowych analiz:

Krajobraz patentu

umożliwia sprawdzenie trendów dla określonej technologii i określenie kluczowych graczy na rynku. Ponadto analiza ta pozwala na zdefiniowanie zastosowania technologii, która znajduje się w fazie B+R.

Analiza stanu techniki

obejmuje ujawnienie rozwiązań istniejących w określonej dziedzinie techniki, zarówno całościowych jak i fragmentarycznych.

Analiza zdolności patentowej

ocenia czy jest możliwe uzyskanie patentu na daną technologię.

Analiza czystość patentowej

(analiza FTO, Freedom To Operate) minimalizuje straty wynikające z naruszenia praw osób trzecich przy stosowaniu, sprzedawaniu, oferowaniu lub eksportowaniu technologii.

W połączeniu z analizą rynku, konkurencji, czynnikami stymulującymi i hamującymi rozwój rynku umożliwia uniknięcie niepowodzeń i zminimalizowanie ryzyka na etapie zakładania spółki, jak i dalszych etapów jej rozwoju.