Biotechmed Skaner

  • Transfer wiedzy i technologii.
  • Komercjalizacja projektów B+R.
  • Wyceny własności intelektualnej, technologii, wynalazku.
  • Pozyskiwanie finansowania projektów technologiczno-biznesowych.
  • Opracowanie biznesplanów.
  • Kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz pracownikami naukowymi.
  • Badania i analizy rynku produktów powstałych w wyniku prac B+R.