Doradztwo finansowe w zakresie B+R

Ulga B+R

mapujemy procesy B+R w firmie i doradzamy podatkowo, rachunkowo i księgowo w zbudowaniu jednoznacznego i silnego centrum kosztów B+R w firmie.

IP Box

wykonujemy audyt własności intelektualnej w firmie, opracowujemy długoterminową strategię ochrony, wzmocnienia i rozwoju IP oraz doradzamy w zbudowaniu silnego centrum kosztów IP w firmie.