Zespół

  • Paweł Nowicki – CEO 
  • Przemysław Furdal – Ekspert ds. Własności Intelektualnej (IP) 
  • Magdalena Nowicka – Ekspert ds. Finansów